Magnus Jansson

Jurist

Magnus Jansson är jurist och har tidigare arbetat på JP Infonet som redaktör för JP Miljönet.