Emma Wallin

Redaktör, jurist

Emma Wallin är jurist och arbetar vid vårt kontor i Karlstad. Hon är redaktör för informationstjänsterna JP Arbetsmiljönet och JP Arbetsrättsnet.

Kontakt

E-postemma.wallin@jpinfonet.se
Telefon: 054 - 770 43 12
Mobil: 070 - 712 91 00