Olle Högman

Tf. hovrättsassessor på Svea hovrätt

Olle Högman är tillförordnad hovrättsassessor på Svea hovrätt.

Vem är du? Berätta om din bakgrund!

För närvarande genomgår jag den så kallade domarbanan, just nu som tillförordnad hovrättsassessor på Svea hovrätt rätt. Jag har alltsedan studietiden haft ett särskilt intresse för straffrätt och var nyligen tjänstledig för att undervisa i straffrätt på Stockholms universitet. 

Vilka kommer att vara de stora frågorna inom straffrätten de närmaste åren?

Brott och straff är ständigt aktuellt och åsikterna om hur saker borde vara många, särskilt när det gäller den praktiska tillämpningen. Allmän debatt kretsar i allt större utsträckning kring hårdare tag och högre straff och inget tyder väl på att den typen av frågor kommer att få mindre uppmärksamhet de kommande åren. 

Vad ser du som den idag största utmaningen i branscher som påverkas av straffrätt?

Utifrån debatten om skärpta straff ser jag en stor utmaning för de aktörer som på olika sätt ägnar sig åt straffrätt att på ett begripligt sätt förklara och stå upp för de, trots allt, genomarbetade och ideologiskt välförankrade fundament som straffrätten bygger på.

Hur ser du på att skriva analyser för JP Infonet?

Att skriva analyser för JP känns spännande och, inte minst, nyttigt för egen del eftersom jag därigenom får särskild anledning att läsa och fundera över domstolsavgöranden på ett annat sätt än det omedelbara arbetet i den praktiska tillämpningen ofta kräver.  

Författare i följande tjänster