Marie Karlsson-Tuula

Professor i civilrätt, Karlstads universitet

Marie Karlsson-Tuula är professor i civilrätt vid Karlstads universitet och gästprofessor i rättsvetenskap vid Örebro universitet sedan 2018. Marie forskar inom bland annat insolvensrätt och i central förmögenhetsrätt och ekonomisk brottslighet. Hon är författare till ett flertal verk och artiklar på områdena. Hon är även initiativtagare till inrättande av Akademien för Insolvensrätt vid Karlstads universitet samt bildandet av Insolvensrättslig tidskrift 2016. Marie har under 3 år suttit i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för Rättsvetenskap, kriminologi, filosofi och etik. Marie ansvarar för flera högre kurser i juridik på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Hon har arbetat som adjungerad ledamot i Hovrätten för Västra Sverige, som polischef och varit extra åklagare. Marie är utsedd av regeringen till ordförande i Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd. Innehar flera expert- och styrelseuppdrag.

Författare i följande tjänster