Arvid Sundelin

Advokat och delägare, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå.

Arvid Sundelin advokat och delägare på Fröberg & Lundholm Advokatbyrå, med ett förflutet på Vattenfall. Arvid har varit involverad i arbetet med utformningen av prop. 2017/18:243. Han håller utbildning inom miljörätt för JP Utbildning.

Kurser

Miljörättslig vattendag