Lucas Ideström

Advokat, Advokatbyrån D’Oliwa

Lucas Ideström arbetar som advokat vid Advokatbyrån D’Oliwa i Stockholm. Lucas arbetar främst med arbetsrättsliga och förvaltningsrättsliga ärenden samt till viss del med brottmål. Lucas biträder med arbetsrättslig rådgivning och vid tvister. Lucas föreläser också i arbetsrätt och är verksam vid Stockholms universitet som examinator i arbetsrätt och förvaltningsrätt.

Lucas skriver för JP Arbetsrättsnet, JP Arbetsmiljönet och JP Fastighetsnet