Katrin Strömberg

Jur. kand.

Katrin Strömberg har mångårig erfarenhet av arbete i domstol inom det miljörättsliga och det plan- och byggrättsliga området, bland annat som föredragande i Mark- och miljööverdomstolen. Författare till JP Kommentarer Viteslagen och medförfattare till JP Kommentarer Plan- och bygglagen och JP Kommentarer Miljöbalken.