Anna Lindén

Stadsadvokat på juridiska avdelningen, Stockholms stad

Anna Lindén arbetar dagligen med frågor kring hanteringen av LVU och frågor som uppkommer i ärenden gällande utredningar av barn och unga. Anna uppträder även som ombud för socialnämnden i LVU-processer i domstol. Håller utbildningar inom socialrättMånga frågeställningar handlar om ställningstaganden inför beslut om omedelbart omhändertagande, ansökan om vård enligt LVU  eller andra beslut med stöd av LVU.

Kurser

LVU i praktiken