Andrea Sundstrand

Docent i offentlig rätt, specialist på offentlig upphandling

Docent Andrea Sundstrand, Stockholms universitet, har undervisat om offentlig upphandling sedan år 1994. Hon har tidigare arbetat på Nämnden för offentlig upphandling, suttit i Konkurrensverkets upphandlingsråd och i Upphandlingsmyndighetens Insynråd. Andrea är ansvarig för specialkurserna i offentlig upphandling vid Juridicum i Stockholm och är även ansvarig utgivare och grundare av Upphandlingsrättslig Tidskrift, UrT. Härutöver undervisar hon om offentlig upphandling vid George Washington universitetet i Washington, vid King's Collage i London, vid universitetet i Turin och vid Tartu universitet i Tallin.

Andreas kurser

Kursen ger dig en grundlig genomgång av lagstiftning rörande korruptionsbrott inom offentlig upphandling.

Kursledare: Andrea Sundstrand Stockholm/Livesänd Antal platser 1-dagskurs

En kurs för dig som behöver grundläggande kunskaper om hur den offentliga upphandlingen är reglerad och fungerar i Sverige.

Kursledare: Per-Ola Bergqvist, Andrea Sundstrand Livesänd Antal platser 2-dagarskurs

Lär dig mer om det nya regelverket om upphandlingar under EU:s tröskelvärden med denna kurs!

Kurs: Upphandling under tröskelvärdena

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Andrea Sundstrand Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Behöver du som upphandlare, inköpssamordnare eller chef i offentlig sektor bättra på dina kunskaper inom offentliga inköp – då är denna kurs perfekt. Våra föreläsare anpassar kursinnehållet efter deltagarnas behov och önskemål.

Kurs: Upphandling inom försörjningssektorerna - vad gäller enligt LUF?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Andrea Sundstrand Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.