Trygghet och studiero

Trygghet och studiero

Nya befogenheter för skolans personal

Datum: 14 december
Tid: 14.30–16.00

Vi bjuder på fika och seminarium i våra kontorslokaler i Sockerslottet i Karlstad.

För ett drygt år sedan ändrades skollagen så att det klargjordes att personal får – och i vissa fall ska – ingripa fysiskt för att upprätthålla trygghet och studiero på skolan. Samtidigt gjordes relativt stora ändringar gällande de disciplinära påföljderna när det exempelvis gäller mobiltelefoner i skolan och rektors möjlighet att tillfälligt placera elever i en annan grupp eller på en annan skolenhet, eller att fatta beslut om avstängning av elever.

Seminariet kommer att belysa de nya reglerna, framför allt utifrån de frågor vi på JP Infonet fått från våra kunder när de arbetat med att implementera dem i sina verksamheter.

Fika: 14.30–15.00
Seminarium: 15.00–15.45
Frågor: 15.45–16.00 

Hybelejens gata 2, 653 40 Karlstad

Simon Jernelöv

Medverkande

Simon Jernelöv Rådgivare, jurist

Simon Jernelöv är jurist och rådgivare på JP Infonet. Han har tidigare arbetat som undervisningsråd på Skolinspektionen och håller idag bland annat kurser inom skoljuridik