Sekretess och samverkan i ljuset av HFD 2023 ref. 33

Sekretess och samverkan i ljuset av HFD 2023 ref. 33

Datum: 12 december
Tid: 14.30–16.00

Vi bjuder på fika och seminarium i våra kontorslokaler i Sockerslottet i Karlstad.

Hur anger HFD:s nya dom att du som arbetar som socialsekreterare i socialtjänsten ska agera när du sitter med uppgifter som omfattas av förundersökningssekretess i en pågående domstolsprocess? Kan socialtjänsten lämna uppgifter till domstolen trots att polisen har sagt att uppgifterna omfattas av förundersökningssekretess? Vad kan man tänka sig att ett sådant agerande får för följder? 

Under den här föreläsningen får du en genomgång av socialsekretessen, förundersökningssekretessen och hur sekretessbrytande bestämmelser fungerar. Den är väldigt relevant framför allt för dig som arbetar med LVU-mål men kan även ha bäring på andra. 

Fika: 14.30–15.00
Seminarium: 15.00–15.45
Frågor: 15.45–16.00 

Hybelejens gata 2, 653 40 Karlstad

Gustaf von Essen

Medverkande

Gustaf von Essen Rådgivare, jurist

Gustaf von Essen är jurist och arbetar med juridisk rådgivning inom skoljuridik och socialjuridik på JP Infonet. Tidigare har han arbetat inom domstolsväsendet och även som utredare på avdelningen för regler och behörighet inom Socialstyrelsen.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Bistånd till boende
Social hyresjuridik

Tjänster

Nyheter

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023

Det kommer kammarrätten fram till i ett nytt mål. Ta del av domsreferat med kommentar.

13 nov 2023