Personuppgiftsincidenter

Personuppgiftsincidenter

Praktisk hantering, anmälan till IMY och dokumentation samt information till registrerade

Datum: 7 december
Tid: 14.30–16.00


Vi bjuder på fika och seminarium i våra kontorslokaler i Sockerslottet i Karlstad.

Personuppgiftsincidenter är ett ständigt aktuellt ämne. Det är viktigt att ha kännedom om incidenthantering för att kunna skydda integriteten kopplad till personuppgifterna ni behandlar i verksamheten, och kunna agera snabbt och effektivt när en incident inträffar.

Under det här seminariet kommer vi att lyfta frågor som handlar om att identifiera och hantera personuppgiftsincidenter på ett effektivt sätt. Det kommer att ges praktiska råd och exempel. Du kommer också att få information om hur man hanterar incidenter som ska anmälas till tillsynsmyndigheten, när man ska informera registrerade och hur man hanterar incidenter som enbart ska dokumenteras internt.

Dessutom kommer du få förslag på hur ert förbättringsarbete efter en incident kan gå till så att ni kan stärka organisationens förmåga att hantera och minimera incidenter i framtiden.

Fika: 14.30–15.00
Seminarium: 15.0015.45
Frågor: 15.4516.00 

Hybelejens gata 2, 653 40 Karlstad

Beata Rosvall

Medverkande

Beata Rosvall Rådgivare och jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP ITnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
  • JP Registerförteckning

    Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
  • Rådgivning inom dataskydd

    Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

Hur vet man när man ska genomföra en konsekvensbedömning och när det är aktuellt att göra en informationsklassning? Här redogör vi för vad som gäller.

14 nov 2023

I denna analys går vår expert Didrik Värmon igenom frågan i ljuset av ett rättsligt ställningstagande från Finansinspektionen (FI 2023:1).

13 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över grundlagsskyddet för vissa söktjänster som offentliggör personuppgifter. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2024.

13 nov 2023