Webinar: Incidentrapportering och sekretess

Välkommen på webinar om incidentrapportering och sekretess

Måndagen den 9 december håller vi ett webinar för dig som vill lära dig mer om incidentrapportering och sekretess.

Webinar_Incidentrapportering_och_sekretess_NY.jpg

I det här webinaret går JP Infonets dataskyddsjurister igenom vad som gäller vid anmälan av personuppgiftsincidenter och hur detta förhåller sig till vår svenska sekretesslagstiftning.

Programpunkter 

 • Hur detaljerad ska man vara i en incidentrapport?
 • Är informationen i en incidentrapport offentlig eller skyddas delar av sekretess?
 • Är rapporten offentlig hos Datainspektionen?

Tid: 9 december, klockan 13.00–14.00. Föredraget är cirka 45 minuter, sedan avsätter vi 15 minuter för frågor.

Plats: Webinaret streamas direkt via din webbläsare. Du ansluter till webinaret via en länk som vi mejlar till dig innan föredraget börjar.

Anmäl dig här >


Webinaret är kostnadsfritt.

Senast uppdaterad 25 nov 2019

Mer om IT och dataskydd
Utbildningar
 • Denna utbildning riktar sig främst till dig som som är DSO eller GDPR-samordnare för kommun eller myndighet. Utbildningen är i workshopformat och går på djupet inom några typiska ”problemområden” som återkommer för kommun/myndighet.

  Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Didrik Värmon
 • Kursen riktar sig till dig som arbetar som personuppgiftsombud, IT-chef eller jurist, m.fl. inom kommun.  Den behandlar kommunens ansvar för personuppgifter i allmänhet och vilken påverkan dataskyddsförordningens införande har på skyldigheterna.

  Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Sören Öman
 • Under en dag riktar vi in oss på praktiskt dataskyddsarbete i förvaltningen och för den egna personalen, med avstamp i GDPR, dataskyddslagen, förvaltningslagen och övrig relevant lagstiftning.

  Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Didrik Värmon

Föreläsare

Emma Svärd_120x150.jpg
Emma Svärd
Rådgivare och jurist inom dataskydd

Laura Gashi 120x150.jpg
Laura Gashi
Rådgivare och jurist inom dataskydd

Prenumerera på vårt fokusbrev dataskydd

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området