Frukostseminarium: OSA

Välkommen på frukostseminarium: Organisatorisk och social arbetsmiljö

Lär dig mer om föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö på vårt frukostseminarium i Karlstad.

Frukostseminarium_Organisatorisk_och_social_arbetsmiljo.jpg

Tisdagen den 19 november är du välkommen på frukostseminarium i Sockerslottet i Karlstad. JP Infonets arbetsmiljöjurister Jessica Deinoff och Fanny Vesterberg ger dig en vägledning i föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö samt delar med sig av sina iakttagelser och erfarenheter på området. De berättar vad som har hänt sedan föreskriften trädde i kraft år 2016, hur arbetsgivarens ansvar ser ut och vad som kan hända om man inte följer föreskriftens bestämmelser.

Programpunkter

 • Föreskriftens innehåll och syfte
  Vilka bakomliggande syften har föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö? Arbetsgivarens skyldigheter omfattar huvudområdena arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.
 • Hur ska arbetsgivaren integrera föreskriften i sitt systematiska arbetsmiljöarbete?
  Chefer, skyddsombud och HR-personal ska arbeta löpande med frågor som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
 • Tillämpning i praktiken
  Hur har föreskriften tillämpats i praktiken sedan den infördes år 2016? Hur långtgående ansvar har arbetsgivaren? Vi lyfter fram relevanta domar.

Hoppas att vi ses!


Seminariet är kostnadsfritt.

Senast uppdaterad 17 okt 2019

Mer om Arbetsrätt
Utbildningar
 • Kursen vänder sig till dig som arbetar med arbetsrättsliga frågor och är i behov av en uppdatering eller av fördjupad kunskap inom området lojalitet och konkurrens.(6 undervisningstimmar)

  Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Anders Elmer
 • Kursen ger dig en uppdatering inom det arbetsrättsliga området gällande begreppet ”personliga skäl”. Fokus ligger på misskötsamhet, illojalitet, kompetensbrister, sjukdom inklusive missbruksproblematik samt brottslighet både inom och utom tjänsten. (6 undervisningstimmar)

  Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Stefan Flemström

Föreläsare

Jessica_Deinoff_120x150.jpg
Jessica Deinoff
Jurist inom arbetslivsområdet

Fanny_Vesterberg.jpg
Fanny Vesterberg
Jurist inom arbetslivsområdet

Prenumerera på vårt fokusbrev

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området