Frukostseminarium: Incidentrapportering och sekretess

Välkommen på frukostseminarium: Incidentrapportering och sekretess

Kom och ät frukost med oss och lyssna på ett seminarium om incidentrapportering och sekretess.

Frukostseminarium_Incidentrapportering_och_sekretess.jpg

Under det här frukostseminariet går JP Infonets dataskyddsjurister igenom vad som gäller vid anmälan av personuppgiftsincidenter och hur detta förhåller sig till vår svenska sekretesslagstiftning.

Programpunkter 

 • Hur detaljerad ska man vara i en incidentrapport?
 • Är informationen i en incidentrapport offentlig eller skyddas delar av sekretess?
 • Är rapporten offentlig hos Datainspektionen?

Föreläsare:


Emma Svärd och Laura Gashi, rådgivare och jurister inom dataskydd.

Hoppas att vi ses!


Seminariet är kostnadsfritt.

Senast uppdaterad 17 okt 2019

Mer om IT och dataskydd
Utbildningar
 • Denna utbildning riktar sig främst till dig som som är DSO eller GDPR-samordnare för kommun eller myndighet. Utbildningen är i workshopformat och går på djupet inom några typiska ”problemområden” som återkommer för kommun/myndighet.

  Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Laura Gashi
 • Kursen riktar sig till dig som arbetar som personuppgiftsombud, IT-chef eller jurist, m.fl. inom kommun.  Den behandlar kommunens ansvar för personuppgifter i allmänhet och vilken påverkan dataskyddsförordningens införande har på skyldigheterna.

  Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Sören Öman
 • Utbildningen syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper om innehållet i den nya dataskyddsförordningen utifrån ett skolperspektiv kompletterat med de ändringar som tillkommit/föreslagits från regeringens sida.

  Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Didrik Värmon, Simon Jernelöv

Prenumerera på vårt fokusbrev dataskydd

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området