Regeringen ska skapa ny webbplats för publicering av lagar

Från och med 1 april 2018 kommer lagar och förordningar att publiceras på en ny webbplats. 

Hittills har Svensk författningssamling (SFS) publicerats i tryckt form och funnits tillgänglig bland annat på bibliotek och på vissa myndigheter. Genom digitaliseringen blir det möjligt att enkelt få tillgång till de officiella versionerna av gällande lagar och förordningar via den nya webbplatsen. Dessutom kan kungöranden ske alla dagar på året. Svensk författningssamling (SFS) kommer inte längre ges ut i tryckt form.

Riksdagen har redan tidigare beslutat om de lagändringar som behövs för ett elektroniskt kungörande.