Klagomål från enskilda i fokus under 2021

dataskydd_Klagomål-från-enskilda-i-fokus-under-2021.jpg

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har överlämnat sin årsredovisning till regeringen. Av den framgår bland annat att myndigheten under 2021 tog emot över 2 300 klagomål från enskilda rörande dataskydd och att året till stora delar präglades av den reform myndigheten genomfört i sin klagomåls- och tillsynsprocess.

Det framgår också att IMY inledde 104 granskningar i form av tillsyn, vilket är dubbelt så många som året innan. I totalt åtta tillsynsärenden beslutades det om administrativa sanktionsavgifter på sammanlagt 32,5 miljoner kronor.

Publicerad 18 mar 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP ITnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
  • JP Registerförteckning

    Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
  • Rådgivning inom dataskydd

    Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

Förvaltningsrätten anser att kameraövervakning på ett brottsutsatt gångstråk under dygnets alla timmar är alltför ingripande ur integritetssynpunkt. Domstolen avslår därför en kommuns begäran om kameraövervakning på dagtid. Övervakning tillåts dock på nattetid eftersom bevakningsintresset då är högre och integritetsintresset lägre.

18 mar 2022

Får en person ut kyrkogårdsförvaltningens hela register med gravrättsinnehavare, information om för- och efternamn, adress, gravplats och släktskap med den avlidna? Nej, säger kammarrätten och hänvisar till att personuppgiftsbehandlingen kommer att strida mot dataskyddsförordningen (GDPR).

12 maj 2022

Behöver kommunens utbildningsnämnd teckna personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med myndigheter? Till exempel Navet för folkbokföringsuppgifter eller Statistiska centralbyrån (SCB) för oktoberstatistiken?

12 maj 2022