I skollagen ställs höga krav på huvudmannens arbete mot kränkande behandling och det finns ett absolut förbud mot att personal kränker elever. Huvudmannen ska arbeta både främjande och förebyggande. Om det framkommer att ett barn eller en elev känt sig utsatt för kränkande behandling så måste det anmälas, utredas och åtgärdas enligt en i skollagen fastslagen process.  

Denna framställning behandlar främst bestämmelserna om skolans (här avses även förskolans) arbete mot kränkande behandling enligt skollagen. I diskrimineringslagen (2008:567) finns relativt likartade bestämmelser om vad huvudmannen har för skyldigheter att arbeta mot trakasserier och diskriminering.

Rådgivning för skolan

Vill ni ha hjälp med en översyn av er Plan mot kränkande behandling/Likabehandlingsplan eller era rutiner för att anmäla/utreda åtgärda?

Vi på JP Infonet kan hjälpa till med att kontrollera att era dokument/rutiner/blanketter stämmer med gällande lag och praxis och ge förslag på ändringar och förtydliganden. Vi kan även hjälpa till med andra ärenden/frågor gällande arbetet mot kränkande behandling. Vi har även möjlighet att komma till er och hålla kundanpassade utbildningar eller workshops.

Du kanske också är intresserad av: 

De­le­ga­tions­ord­ning – vad gäller för skolverksamheten?

Delegationsordningen är en grundsten i den kommunala nämndorganisationen. Nämnden måste kunna delegera viss beslutanderätt för att förvaltningen ska kunna ske effektivt. Läs mer

Placering av nyanlända elever

Kan kommunen neka en elev önskad placering vid en skolenhet med hänvisning till att kommunen vill spara platser vid populära skolor till nyanlända? JP Infonets jurister svarar på frågan. Läs mer