Mervärdesskatt för upplåtelse av idrottsanläggning med andra tjänster

I denna analys klargör Jan Kleerup, Senior advisor, vid Svalner Skatt & Transaktion innebörden av, och bakgrunden till, EU-domstolens dom 2015-01-22 i mål C-55/14 Régie communale autonome du stade Luc Varenne (”Régie”).

Régie drev en fotbollsstadio i Belgien och hyrde ut anläggningarna till en fotbollsklubb. Régie hade dragit av all ingående mervärdesskatt för uppförandet av anläggningarna. Den belgiska skattemyndigheten ansåg att Régie-uthyrningen till fotbollsklubben utgjorde ej mervärdesskattepliktig upplåtelse av fastighet varför avdragsrätt för ingående skatt saknades för denna del.

Belgisk domstol hänsköt frågan om skattskyldighet till EU-domstolen med följande frågeställning:
”Ska upplåtelse av en idrottsanläggning uteslutande för fotbollsändamål, innebärande rätten att vid enstaka tillfällen använda och utnyttja spelplanen för fotbollsstadion (marken) samt omklädningsrum för spelare och domare högst 18 dagar per säsong (en säsong inleds den 1 juli ett kalenderår och avslutas den 30 juni året därpå) betraktas som uthyrning av fast egendom som är undantagen från skatteplikt enligt artikel 13 B b i sjätte direktivet (artikel 135.l i direktiv 2006/112/EG) under nedanstående förutsättningar?” Dessa förutsättningar var att:

  • Upplåtaren hade full och oinskränkt rätt att bevilja samma rättigheter till andra.
  • Upplåtaren hade full tillträdesrätt till anläggningen under hyrestiden.
  • Upplåtaren hade rätt att kontrollera tillträdet till anläggningen.
  • Av ersättningen för upplåtelsen ansågs 20 % motsvara tillträdet till anläggningen för utnyttjandet och 80 % utgjorde ersättning för underhåll, städning och skötsel (gräsklippning, gödsling m.m.) och säkerställande av att spelplanen uppfyllde gällande krav samt andra relevanta tjänster som upplåtaren tillhandahöll.

Fortsätt läsa analysen genom att ladda ner den. 

Senast uppdaterad 7 jul 2016

Läs mer inom rättsområdet

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Ladda ner dokumentet

Hämta hela dokumentet, i pdf-format, för att enkelt kunna läsa mer.

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området