Fördelar med EU:s inre marknad

Genom ett svenskt medlemskap i EU medföljer flera fördelar. I den här checklistan har vi sammanställt fem praktiska saker för privatpersoner och företag som är värda att känna till.

Oavsett om du är student, arbetstagare eller företagare så finns det delar av den inre marknaden som du kan dra nytta av. En grundprincip inom EU är de fyra friheterna; fri rörlighet av varor, tjänster, arbetstagare och kapital. Reglerna möjliggör för att privatpersoner ska kunna leva och arbeta samt att företag ska kunna utöva sin verksamhet fritt inom unionen.

Fördelar med EU:s inre marknad

För att sträva efter att de fyra friheterna efterlevs har EU harmoniserat regelverken på flera områden. Det innebär att medlemsstaterna styrs av samma bestämmelser för att det ska bli enklare att hantera gränsöverskridande frågor. Sådana frågor är bland annat miljö, patientrörlighet och tull. I praktiken innebär det att administrativa förfaranden ska vara så lika som möjligt i medlemsstaterna. 

Utgångspunkten är att EU:s inre marknad är en marknad som alla medlemsstater tillhör och kan verka inom. Varken privatpersoner eller företag ska exkluderas på grund av nationell tillhörighet. Alla som är en del av EU har rätt att utöva de rättigheter som följer av fördragen.

 Visa dokumentet i din webbläsare

Allt vårat material som rör EU-rätt hittar du samlat i JP EUnet. Läs mer om informationstjänsten här! 

Senast uppdaterad 10 maj 2016

Läs mer inom rättsområdet

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Ladda ner dokumentet

Hämta hela dokumentet, i pdf-format, för att enkelt kunna läsa mer.

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området