Big Data och GDPR – hinder för marknadsföring?

Vad innebär den nya dataskyddsförordningen för företag och organisationer i praktiken och hur kommer det påverka personuppgiftshanteringen som används i exempelvis marknadsföring? JP Infonets expert Alexander Jute går i sin analys igenom nuvarande och kommande regelverk samt hur kravet på samtycke förändras.

Nya tekniker och lägre kostnader för lagring av data har inneburit möjligheter att lagra och analysera stora mängder data om individer. I takt med att allt fler använder digitala lösningar för att göra allt från bankärenden till inköp av dagligvaror ökar möjligheterna att kartlägga enskilda individers digitala spår och på så vis få en mer komplett bild av vad respektive individ är och kan vara intresserad av. I detta ligger givetvis en enorm kommersiell potential för företag som vill använda dessa stora mängder data för att kunna presentera mer relevanta erbjudanden på individnivå.

Men hur rimmar dessa möjligheter med skyddet för den personliga integriteten och särskilt i ljuset av att vi från slutet av maj 2018 har att tillämpa en helt ny dataskyddsförordning (även kallad GDPR)? JP Infonets expert advokat Alexander Jute analyserar några av de konsekvenser som den nya dataskyddsförordningen för med sig som är särskilt viktiga när det gäller användning av personuppgifter i marknadsföring samt ger förslag på åtgärder för att du ska stå väl rustad när förordningen träder i kraft.

Ta del av hela analysen genom att ladda ner dokumentet. 

Senast uppdaterad 26 jan 2017

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Ladda ner dokumentet

Hämta hela dokumentet, i pdf-format, för att enkelt kunna läsa mer.

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området