Behövs en god man eller räcker det med mindre ingripande åtgärder?

En 33-årig man ansåg att han, på grund av sin sjukdom, behövde en god man som under en längre tid tog ansvar för hela hans ekonomi. Högsta domstolen tog upp målet och frågan gällde om mannens behov kunde tillgodoses med mindre ingripande åtgärder än en god man.

Behovsbedömningen utgår bland annat från den enskildes sjukdom, och hur stort hjälpbehovet anses vara och hur andra möjligheter till bistånd ser ut, exempelvis hjälp av anhöriga och vänner. Sådant kan betyda att godmanskap inte behövs. Den som behöver bistånd ska inte utsättas för mer ingripande åtgärder än som verkligen är motiverat. 

I det aktuella fallet framgick det att sökandens hjälpbehov inte var tillfälligt. Hans behov av hjälp var också så omfattande att det behövdes en god man som biträdde honom i alla de angelägenheter som var aktuella i hans fall. Mannen skulle alltså ha en god man för att bevaka hans rätt och förvalta hans egendom. HD instruerade tingsrätten att förordna en god man.

Ta del av vår expert Lars Cleveskölds analys av fallet och hur man bedömer frågan om någon behöver en god man genom att ladda ner analysen.

Senast uppdaterad 11 jul 2016

Läs mer inom rättsområdet

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Ladda ner dokumentet

Hämta hela dokumentet, i pdf-format, för att enkelt kunna läsa mer.

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området