Kundundersökning

Vi hoppas att du kan hjälpa oss att förbättra våra tjänster genom att svara på några snabba frågor. Vi arbetar dagligen med att förbättra våra tjänster och de svar vi får in i vår kundundersökning är en viktig del av vårt kvalitetsarbete. Undersökningen är helt anonym.

Hur väl instämmer du i följande påståenden?

Fråga Håller inte med alls 1 2 3 4 5 Håller med
Tjäns­terna ger svar på mina juri­diska frå­gor Håller inte med alls Håller med
Kundser­vice erbju­der snabbt hjälp Håller inte med alls Håller med
Inne­hål­let i tjäns­terna hål­ler hög kva­li­tet Håller inte med alls Håller med
Nyhets­be­vak­ningen i tjäns­terna fångar allt rele­vant Håller inte med alls Håller med
Vis­nings­vyn i tjäns­terna är bra Håller inte med alls Håller med

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera JP Infonet till en kollega?

Inte alls sannolikt 1 2 3 4 5 Mycket sannolikt
Inte alls sannolikt Mycket sannolikt