Juristpaketet är framtaget för er som jobbar som jurister och behöver en flexibel lösning som kan skräddarsys efter varje persons individuella behov. Med våra tjänster får du tillgång till allt juridiskt grundmaterial du kan tänkas behöva och dessutom helt unikt material som exempelvis lagkommentarer och analyser av framstående experter, en komplett bevakning av rättsfall på underinstansnivå, äldre rättsfall och nischad omvärldsbevakning. 

I Juristpaketet ingår:

  • JP Rättsfallsnet
  • JP Juridiskt bibliotek
  • Valfria informationstjänster

juristpaketet_jp_rättsfallsnet.jpg

JP Rättsfallsnet

– komplett bevakning av alla domar från samtliga instanser


JP Rättsfallsnet innehåller idag över tre miljoner domar. Tjänsten bevakar alla nya avgöranden från samtliga förvaltningsdomstolar och allmänna domstolar, och innehåller även äldre domar och beslut.

HD: 2007 – samt NJA 1981 –
Hovrätterna: 2010 –
Tingsrätterna: 2008 – 

HFD/Regeringsrätten: 2007 – samt RÅ/HFD-serien 1978 –
Kammarrätterna: 2005 –
Förvaltningsrätterna: 1 september 2010 –

Läs mer om JP Rättsfallsnet

juristpaketet_jp_juridiskt_bibliotek.jpg

JP Juridiskt bibliotek

– allt juridiskt grundmaterial sammankopplat med lagkommentarer, analyser och tidskrifter


I JP Juridiskt bibliotek länkar vi samman Sveriges lagar – paragraf för paragraf – med alla relevanta förarbeten ända tillbaka till 1700-talet. Här hittar du aldrig tidigare digitaliserat grundmaterial, kommenterat av experter, samtidigt som tjänsten uppdateras dagligen med de senaste ändrings-SFS:erna. Allt ett länkklick bort.

Lagar och förordningar: Alla gällande.
SFS: 1950 – (Äldre i urval).
Propositioner: 1960 – (Äldre i urval. Majoriteten av samtliga från 1867 och framåt).
Lagrådsremisser: 2005 –
SOU: 1999 – (Äldre i urval från 1946 och framåt).
DS: 2010 – (Äldre i urval från 1990 och framåt).
Skrivelser: Majoritet av samtliga från 1867 och framåt.
Utskottsbetänkanden: Majoritet av samtliga från 1867 och framåt.
JK-beslut: Urval från 1998 och framåt.
JO:s Ämbetsberättelse: 1979/80 –
Myndighetsföreskrifter: 71 myndigheter.
Lagkommentarer.
Aktuella analyser av praxis och lagstiftning.
Tidsskrifter

Läs mer om JP Juridiskt bibliotek

juristpaketet_informationstjänster.jpg

Informationstjänster

– nischad bevakning och analyser av juridiska experter


Vi erbjuder över 20 nischade rättsdatabaser med heltäckande bevakning inom respektive område. Tjänsterna är kompletta med rättskällor, vägledande dokument, ca 2500 fördjupande analyser och 23 000 referat, checklistor och mycket mer. Alltid kvalitetsgranskat av specialiserade jurister.

Läs mer om informationstjänsterna