Om du kom till den här sidan via en länk från en hemsida som tillhör en kommun, ett bolag, en central myndighet eller liknande så är vi, JP Infonet, dataskyddsombud för den organisationen. Det betyder att du kan kontakta oss angående frågor som rör hanteringen av dina personuppgifter.

Vi är ett externt ombud som har till uppgift att bevaka dina och alla andra registrerade personers intressen. Det innebär att vi agerar oberoende av organisationen och finns till för att tillvarata dina rättigheter. Det bör finnas en mailadress till oss på den sida du kom ifrån som är det snabbaste sättet att få kontakt med oss.

Du kan även kontakta oss på dso@jpinfonet.se eller telefon 08-462 65 60.

We are your external data protection officer

If you came to this site via a link from a website belonging to a municipality, a company, a central authority or the like, we (JP Infonet) are data protection representatives for that organization. This means that you can contact us on any matter concerning the handling of your personal data.

We are an external agent tasked with monitoring your, and all other registered persons', interests. This means that we act independently of the organization and aim to protect your rights under the General Data Protection Regulation (GDPR). There should be an email address for us on the page you came from, which is the fastest way to get in touch with us.

You can also contact us at dso@jpinfonet.se or phone +46 8 462 65 60.