För att utföra sökning inom dokumentet så trycker man på enter-tangenten eller klickar på sök-knappen.

JPP12 Erinran - till anställd (Word)

JPP12
Ange din e-post för att ladda ner filen kostnadsfritt.

Metadata

Utgivare

JP Infonet

En uppsägning av personliga skäl ska enligt lag (1982:80) om anställningsskydd vara sakligt grundad. I begreppet saklig grund ligger att den anställde medvetet har brutit mot någon av de skyldigheter som anställningen medför. Misskötseln har också inneburit någon form av skada för arbetsgivaren.

Om en arbetstagare medvetet bryter mot gällande regler ska han normalt ges möjlighet att rätta till sitt felaktiga beteende. Arbetsgivaren bör klargöra för arbetstagaren att ett visst beteende inte accepteras och att konsekvensken om det upprepas kan bli uppsägning. Detta klargörande sker lämpligen skriftligen i form av en erinran. För en något starkare markering från arbetsgivaren kan en varning istället en varning lämnas.

Observera att en erinran eller varning inte får utgöra en disciplinär påföljd (bestraffning eller motsvarande). För statligt anställda finns dock regler i lag (1994:260) om offentlig anställning om disciplinpåföljd. För vissa andra arbetstagare (till exempel kommunanställda) finns regler i kollektivavtal om disciplinärt ansvar.