För att utföra sökning inom dokumentet så trycker man på enter-tangenten eller klickar på sök-knappen.

JPP02 Uppsägning - från anställd (pdf)

JPP02
Ange din e-post för att ladda ner filen kostnadsfritt.

Metadata

Utgivare

JP Infonet

Egen uppsägning

Vid egen uppsägning är det den anställde själv som väljer att avbryta anställningen. Till skillnad mot arbetsgivaren behöver inte en arbetstagare ange några skäl till uppsägningen där denne själv väljer att avbryta anställningen.

Skriftlig uppsägning

När en anställd säger upp sig från en tillsvidareanställning bör detta göras skriftligt, det är dock inte nödvändigt. Vissa kollektivavtal kräver skriftlig uppsägning. En regel om detta kan också tas med i anställningsavtalet.

Arbetsgivaren bör ge den anställde en skriftlig bekräftelse på att uppsägningsbeskedet mottagits.

Uppgsägningstid

Den anställde som säger upp sig från en tillsvidareanställning ska normalt arbeta kvar under uppsägningstiden, som normalt är en månad. Den anställde har rätt till sin normala lön och andra förmåner under uppsägningstiden om han eller hon står till företagets förfogande.