Välkommen till JP Infonets ledarblogg

förbättringskonferensen.jpg

Ibland när jag ska skriva något så drabbas jag både av prestationsångest och skrivklåda, så känner jag mig just nu. Jag skriver, tar bort, tar sats igen och så håller jag på en stund innan jag kommer igång, jag är förmodligen inte ensam om känslan. Tankar på uppslag och innehåll som intresserar fladdrar genom huvudet och plötsligt kommer jag ihåg Maria Lundqvist i TV serien Sally som så klokt uttryckte det jag just nu känner ”man kan inte bromsa i uppförsbacke, just nu gäller det mig och mitt skrivande, men det kan i allra högsta grad även gälla när man arbetar och driver förbättringsarbete eller när ledarskapet är fullt med utmaningar. Man kan behöva en puff i sitt förbättringsarbete eller i sitt ledarskap, vi hoppas att dagens konferens om ledarskap och innovation blir en inspiration i ditt arbete.

JP infonet öppnar sin ledarblogg idag och mitt första inlägg kommer att handla om den förbättringskonferens som JP infonet håller idag i Stockholm, kring goda och lärande exempel om organisation och ledarskap. Vi arbetar för att denna konferens ska bli återkommande, inte bara i Stockholm utan även i andra delar av Sverige. JP infonets ambitioner som en viktig aktör i välfärdsutvecklingen är att vara en del av att driva på förbättrade förutsättningar för chefer och ledare runt om i Sverige, genom att bl.a lyfta upp goda och lärande exempel som sätter ”puffar i rullning” bl.a vid förbättringskonferenser.

Vikten av ett gott ledarskap lyfts ofta som en väsentlig framgångsfaktor för stabilitet samt för att verksamheter ska ha lättare för att attrahera nya kompetenta och engagerade medarbetare till sina verksamheter. Ledarskapet är dessutom viktigt för att välfärden ska lyckas åstadkomma den tillitsfulla och salutogena förändring och utveckling som krävs i offentlig sektor.

I förra numret av Framtidens karriär socionom blev jag intervjuad om hur chefers förutsättningar kan förbättras och fick då möjlighet att ge sex råd som jag tycker är lämpliga att avsluta detta, det första blogginlägget med.

  • Fokusera på en genomtänkt introduktion. Även chefer behöver introduceras i sin roll, bland annat genom att få introducerande kunskaper i det egna ansvarsområdet men också i förvaltningens och kommunens ansvarsområden.
  • Säkerställ att samtliga chefer har ledarskapsutbildning. Det räcker inte att vara en duktig socionom för att bli en riktigt bra chef. Formell ledarskapskompetens är en nödvändighet men dessvärre långtifrån en självklarhet i dagsläget. Som arbetsgivare bör man se till att samtliga chefer i socialtjänsten har den ledarutbildning som krävs för att klara av sitt uppdrag.
  • Satsa på kontinuerligt ledarstöd och kompetenshöjning. Även chefer behöver kontinuerlig kompetensutveckling och stöd. Många andra yrkeskategorier har regelrätta utbildningar för sina chefer; detta måste också bli regelrätt inom socialtjänsten.
  • Ge utrymme för kompetenshöjning och omvärldsbevakning. Som chef behöver man arbeta strategiskt och genom andra men ibland även operativt. Se till att socialtjänstens chefer har rimliga ansvarsområden och rimligt antal medarbete så tid finns för egen utveckling och kompetenshöjning. Det är viktigt med tid för omvärldsbevakning och viktigt för arbetsgivarna att tänka på att chefen och ledaren också har en arbetsmiljö.
  • Erbjud en god löneutveckling. För att vilja stanna kvar och utvecklas som chef krävs en god löneutveckling, även för erfarna chefer. Chefer måste känna att de får lön för det stora ansvar det innebär att vara chef och ledare.
  • Tid för att tänka. Att vara chef och ledare innebär också mycket tänk, enskilt men också tillsammans med medarbetare och medborgare. Tid för att tänka är viktigt att prioritera i almanackan för att nå ett hälsofrämjande ledarskap för sig själv men också för sina medarbetare.

Cecilia Grefve 
Ledarskaps- och organisationsutvecklare