Hälsosamt och främjande ledarskap

cecilia_grefve_jp_infonet.jpg

I fredags på vår förbättringskonferens om organisation och ledarskap så lanserades JP Infonet sin ledarblogg. I den kommer jag att skriva om ledarskap om dess möjligheter men också svårigheter, om intressant ledarskapslitteratur men också om aktuell ledarskapsforskning. Jag kommer även att be personer att gästblogga såväl interna som externa gästbloggare. Min förhoppning om ledarbloggen är att den ska fylla ett behov av intressanta och korta (det ska finnas tid att läsa i en redan pressad vardag) inlägg som ska bidra till inspiration och reflektion över det egna ledarskapet.

Att reflektera över sitt ledarskap och att vara hälsosam mot sig själv i ofta krävande ledaruppdrag är inte alltid det som prioriteras. Endast en kommun som jag har arbetat i fanns reflektionstid för alla medarbetare med som en framgångsfaktor i det balanserade styrkortet, reflekterade vi inte, syntes det vid den månatliga redovisningen till socialnämnden och det blev därmed en politisk diskussion om varför denna tid prioriterades bort. Den politiska nämnden såg reflektionstiden för samtliga medarbetare som en hälsosam investering och som en undersköterska på ett demensboende uttryckte det, jag skulle aldrig klara mitt arbete om jag inte fick reflektera med mina kolleger och med min chef, det ger mig kraft.

På fredagens förbättringskonferens föreläste Anders Hansson om Salutogent ledarskap som bygger på forskning om vad som skapar hälsa med en tydligt främjande inriktning. Den behövs idag om vi ska utveckla arbetsplatser som är attraktiva, hälsosamma och framgångsrika. Ett främjande/ salutogent synsätt och arbetssätt fokuserar på det vi vill, uppmärksammar det som fungerar och stärker det som leder dit. I samma andra ställde Anders Hansson en fråga till oss under konferensen om en dag på jobbet när det är som bäst, vad finns det och hur är de då? Vi fick alla delta och skicka tre svar via mentometer, och det klart överlägsna var att känna glädje i sitt arbete och för det arbete man utför.

anders_hansson_jp_infonet.jpg

Mycket har sagts och sägs om utmaningar i välfärdssektorn, om hur många chefer och ledare det behövs efter stora pensionsavgångar och att nya chefer kommer att ställa helt andra krav på sin arbetsmiljö. Jag tänker oh så bra att nästa generations chefer kommer ställa krav på en god arbetsmiljö för egen del samt krav på att det finns förutsättningar för att vara chef och ledare. Jag tror nämligen att först då krav och förutsättningar är balanserade, först då blir arbetet som chef och ledare riktigt attraktivt. När jag läser Arbetsmiljöverkets projektrapport om första linjens chefer i vård och omsorg 2015/051464, tänker jag ja, vi har kommit en bit på väg men ”Kännetecknande för första linjens chefer är att de brinner för sitt arbete, har ett stort engagemang och vill att verksamheten ska fungera för patienter och personal. De uttrycker att de arbetar under tidspress, har många medarbetarsamtal, hög personalomsättning, jagar vårdplatser, hanterar krångliga datorer och fixar med blommor, glödlampor och bilfrågor. De hinner inte med att utveckla verksamheten. Cheferna beskriver också att de trivs med arbetet, tycker det är positivt att se medarbetare utvecklas” vi har således en bit kvar till främjande förutsättningar för ett gott ledarskap.

Cecilia Grefve 
Ledarskaps- och organisationsutvecklare