Kurs – Ramavtalsupphandling

Kursen ger dig en grundlig genomgång av ramavtalets funktion och ramavtalsupphandlingen som sådan med fokus på ramavtalets särskilda funktion och egenskaper. Fördjupning sker inom de mest aktuella frågorna. 

Ramavtalsupphandling.jpg

Offentligt upphandlade ramavtal är vanligt förekommande och en stor del av en upphandlande myndighets inköp görs på ramavtal. Ramavtal är ett viktigt verktyg för myndighetens inköpsarbete och har stor kommersiell betydelse både för myndigheten och för leverantörer. Arbetar du med upphandling i en offentlig myndighet är det viktigt att du har goda kunskaper om upphandling av ramavtal och ramavtalens särskilda egenskaper.

I denna utbildning går vi igenom de viktigaste aspekterna som man bör känna till avseende ramavtalsupphandlingar. Under denna utbildning kommer du att få goda kunskaper om ramavtal och viktiga verktyg för att kunna genomföra effektiva och ändamålsenliga ramavtalsupphandlingar. Du kommer att få både praktisk och teoretisk kunskap som kommer att hjälpa dig genomföra lyckade ramavtalsupphandlingar.

Kursen riktar sig till jurister, rådgivare, upphandlare, leverantörer och andra som arbetar med ramavtal inom offentlig upphandling.

Kursledare

Maria Lidbom

Advokat

Advokat Maria Lidbom är partner på Advokatfirman LA PARTNERS, Malmö. Hon har arbetat som affärsjurist med inriktning på offentliga affärer och offentlig upphandling i femton år i olika roller som advokat, bolagsjurist och som regionjurist i Region Skåne. Håller utbildning inom offentlig upphandling för JP Utbildning.

Programpunkter

  • Skillnaden mellan ramavtal och vanliga kontrakt
  • Volymuppgifter
  • Avtalstid
  • Rangordning eller annan fördelningsnyckel
  • Avrop från ramavtal
  • Förnyad konkurrensutsättning
  • Avtalsvillkor (ramavtal/avropsavtal)
  • Ramavtalsförvaltning
  • Överprövning av ramavtal

fredag 11 december 2020

Tid
11 dec 2020, kl 09.15 - 16.30
Undervisningstimmar: 6,25
Plats

Citykonferensen, Stockholm

Läs mer om hur vi anpassar vår fysiska kurser här

Avgift

6250 kr exklusive moms.

Anmälan - 11 dec

kursfakta

I samband med kursen får du tillgång till JP Upphandlingsnet och JP Juridisikt bibliotek

ÄR NI FLERA SOM VILL GÅ KURSEN?

Kontakta oss per chatt eller mejl så får ni en offert för att delta i grupp.

Prenumerera på vårt fokusbrev Upphandling

Se vår integritetspolicy

Du kanske också är intresserad av

Kontakta oss