Kurs – Miljörättslig vattendag

Under denna miljörättsliga vattendag får du en bred och i flera delar fördjupad kunskap om lagstiftningen, nyheter och aktuella frågor inom området.

Miljorattslig_vattendag16x9.jpg

Den nya lagstiftningen om vattenverksamheter och miljökvalitetsnormer för vatten medför omfattande regelförändringar. Detta gäller både prövning av vattenkraft (gammal som ny) och förändringar av reglerna kring verksamheters påverkan på vattenmiljön.

Under denna miljörättsliga vattendag tar vi ett samlat grepp om den vattenrättsliga lagstiftningen och belyser befintliga regler, där fokus ligger på det nya regelsystemet.

Kursen passar både dig som vill sätta dig in i regelsystemet och dig som önskar uppdatering och nyheter inom lagrummen med de senaste förändringarna.

Kursledare

Arvid Sundelin

Advokat och delägare, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå.

Arvid Sundelin advokat och delägare på Fröberg & Lundholm Advokatbyrå, med ett förflutet på Vattenfall. Arvid har varit involverad i arbetet med utformningen av prop. 2017/18:243. Han håller utbildning inom miljörätt för JP Utbildning.

Oscar Heimeryd

Advokat, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Advokat Oscar Heimeryd arbetar på Fröberg & Lundholm Advokatbyrå. Han håller utbildning inom miljörätt för JP Utbildning.

PROGRAMPUNKTER

Nyheter, aktuella frågor och rättsfall inom vattenrättens område

  • Begreppet vattenverksamhet och andra begrepp i 11 kap. miljöbalken
  • Prövningsplikten för vattenverksamheter
  • Särskilda prövningsregler för vattenverksamhet
  • Förändringar av prövningen och ersättningsfrågor – vattenkraft
  • Miljökvalitetsnormer för vatten och senaste ändringar
  • Ny och aktuella praxis

onsdag 24 mars 2021

Tid
24 mar 2021, kl 09.30 - 15.30
Undervisningstimmar: 5
Plats

Online 

Läs mer om hur våra webbsända kurser fungerar här

Avgift

7290 kr exklusive moms. Priset gäller per deltagare.
För anmälan av större grupper, hör av er till oss för kundrabatt.

Anmälan - 24 mar

Omdöme om kursen (4,2)

Baseras på 15 omdömen

kursfakta

I samband med kurstillfället får du tillgång till JP Miljönet och JP Juridiskt bibliotek.

ÄR NI FLERA SOM VILL GÅ KURSEN?

Kontakta oss per chatt eller mejl så får ni en offert för att delta i grupp.

Prenumerera på vårt fokusbrev Mark och miljö

Se vår integritetspolicy

Du kanske också är intresserad av

Kontakta oss