Kurs - Förvaltningsrätt och myndighetsutövning

Kursen Förvaltningsrätt och myndighetsutövning ger en översikt av rättssystemet och de regler som gäller vid myndighetsutövningen. Särskilda krav på tjänstemannen gällande objektivitet, att anmäla jäv och bisysslor samt vad som räknas som muta tas också upp. En fördjupning görs inom de områden som har störst praktisk betydelse i det dagliga arbetet med aktuell rättspraxis och andra aktuella frågor. (6 undervisningstimmar)

Som tjänsteman på en myndighet styrs vardagen av en mängd lagar och förordningar. Detta för att den offentliga förvaltningen ska präglas av objektivitet och saklighet, att medborgare ska få rätt till insyn, att handläggningen ska ske effektivt etc. För den enskilde är det viktigt att hen får sin sak prövad på ett objektivt och sakligt sätt samt får beslut i rimlig tid. För tjänstemannen innebär detta ett högt ställt krav på kunskap om de gällande reglerna. Förutom myndighetsutövningen ska tjänstemannen se till att service och vägledning ges enligt uppställda krav. 

Kursen ger en översikt av rättssystemet och de regler som gäller vid myndighetsutövningen. Särskilda krav på tjänstemannen gällande objektivitet, att anmäla jäv och bisysslor samt vad som räknas som muta tas också upp. En fördjupning görs inom de områden som har störst praktisk betydelse i det dagliga arbetet med aktuell rättspraxis och andra aktuella frågor.

Kursen riktar sig främst till handläggare och andra tjänstemän som arbetar inom offentlig förvaltning samt jurister som är nya inom området offentlig förvaltning.

Det här är en av våra kurser inom offentlig förvaltning.

Kursledare

Janna Sundberg

Rådgivare, jurist

Janna Sundberg är konsult inom skoljuridik på JP Infonet. Tidigare har Janna arbetat som jurist på Skolinspektionen och Skolväsendets överklagandenämnd och har också arbetat inom domstolsväsendet.

Programpunkter för utbildningen

 • En översikt av det svenska regelsystemet.
 • Myndighetsutövning och reglerna som styr.
 • JO och JK:s roller.
 • Grundläggande principer.
 • Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar.
 • Handläggning enligt förvaltningslagen.
 • Beslutet – dokumnetaion, motivering, underrättelse.
 • Rättelse och ändring av beslut.
 • Rätt att överklaga.
 • Tjänstemannaansvar.

Kontakt

Har du frågor om kursen Förvaltningsrätt och myndighetsutövning eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom allmän förvaltningsrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000

Så tycker tidigare kursdeltagare

 • ""Lärorik dag med mycket inspiration för fortsatt gott arbete.""

  Amra Mecavica, Enhetschef - Marks kommun

onsdag 30 september 2020

Tid
30 sep 2020, kl 09.15 - 16.00
Plats

Citykonferensen, Stockholm

Avgift

4 750 kr (exkl.moms). Kaffe, lunch och dokumentation ingår. (6 undervisningstimmar)

Anmälan - 30 sep

Omdöme om kursen (4,8)

Baseras på 6 omdömen

Kursfakta

I samband med kurstillfället får du tillgång till tjänsten JP Förvaltningsnet och JP Juridiskt bibliotek

ÄR NI FLERA SOM VILL GÅ KURSEN?

Kontakta oss per chatt eller mejl så får ni en offert för att delta i grupp.

Du kanske också är intresserad av

Kontakta oss