Kurs – Förvaltningsrätt och myndighetsutövning

Kursen Förvaltningsrätt och myndighetsutövning ger en översikt av rättssystemet och de regler som gäller vid myndighetsutövningen. Särskilda krav på tjänstemannen gällande objektivitet, att anmäla jäv och bisysslor samt vad som räknas som muta tas också upp. En fördjupning görs inom de områden som har störst praktisk betydelse i det dagliga arbetet med aktuell rättspraxis och andra aktuella frågor.

Som tjänsteman på en myndighet styrs vardagen av en mängd lagar och förordningar. Detta för att den offentliga förvaltningen ska präglas av objektivitet och saklighet, att medborgare ska få rätt till insyn, att handläggningen ska ske effektivt. För den enskilde är det viktigt att hen får sin sak prövad på ett objektivt och sakligt sätt samt får beslut i rimlig tid. För tjänstemannen innebär detta ett högt ställt krav på kunskap om de gällande reglerna. Förutom myndighetsutövningen ska tjänstemannen se till att service och vägledning ges enligt uppställda krav. 

Kursen ger en översikt av rättssystemet och de regler som gäller vid myndighetsutövningen. Särskilda krav på tjänstemannen gällande objektivitet, att anmäla jäv och bisysslor samt vad som räknas som muta tas också upp. En fördjupning görs inom de områden som har störst praktisk betydelse i det dagliga arbetet med aktuell rättspraxis och andra aktuella frågor.

Kursen riktar sig främst till handläggare och andra tjänstemän som arbetar inom offentlig förvaltning samt jurister som är nya inom området offentlig förvaltning.

Kursledare

Janna Sundberg

Rådgivare, jurist

Janna är jurist och arbetar med rådgivning inom skola och håller kurser inom skoljuridik samt kurser inom förvaltningsrätt på JP Infonet. Hon har tidigare arbetat på Skolinspektionen, Skolväsendets överklagandenämnd och inom domstolsväsendet.

Programpunkter för utbildningen

 • En översikt av det svenska regelsystemet
 • Myndighetsutövning och reglerna som styr
 • JO och JK:s roller
 • Grundläggande principer
 • Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar
 • Handläggning enligt förvaltningslagen
 • Beslutet – dokumnetaion, motivering, underrättelse
 • Rättelse och ändring av beslut
 • Rätt att överklaga
 • Tjänstemannaansvar

Så tycker tidigare kursdeltagare

 • ""Lärorik dag med mycket inspiration för fortsatt gott arbete.""

  Amra Mecavica, Enhetschef - Marks kommun

fredag 02 oktober 2020

Tid
02 okt 2020, kl 09.30 - 14.30
Undervisningstimmar: 4
Plats

Online 

Läs mer om hur våra webbsända kurser fungerar här

Avgift

3950 kr exklusive moms. Priset gäller per deltagare.
För anmälan av större grupper, hör av er till oss för kundrabatt.

Anmälan - 02 okt

Omdöme om kursen (4,8)

Baseras på 6 omdömen

Kursfakta

I samband med kurstillfället får du tillgång till tjänsten JP Förvaltningsnet och JP Juridiskt bibliotek

ÄR NI FLERA SOM VILL GÅ KURSEN?

Kontakta oss per chatt eller mejl så får ni en offert för att delta i grupp.

Du kanske också är intresserad av

Kontakta oss