Kurs - Bygglov idag – lagstiftning, rättsfall, nyheter och aktuella dagsfrågor

Kursen behandlar bygglovet ur ett fördjupningsperspektiv. Vi behandlar senaste årens nyheter och praxis och går in mer på djupet i de frågor som har mest praktisk betydelse för arbetet med och kring bygglov.

Bygglovet är en av de viktigaste funktionerna inom en kommun. Att få eller inte få bygglov påverkar inte bara den som vill ha bygglov utan även grannar och omgivningen i övrigt. Gränsdragningsproblematik uppstår ofta i gränsen mot de åtgärder som endast kräver anmälan eller som inte kräver någonting alls.

Kursen Bygglov idag –  lagstiftning, rättsfall, nyheter och aktuella dagsfrågor inleds med en kortfattad allmän orientering om tillämplig lagstiftning såsom PBL och PBF. Därefter behandlas de relevanta bygglovsavsnitten i framförallt 2, 8 och 9 kapitlet PBL med fokus på vilka åtgärder som kräver bygglov samt vad som krävs för att bygglov skall kunna beviljas. Vidare behandlas kommunens hantering av bygglovsansökningar och deras möjligheter till ingripanden för det fall något går fel. Intressanta rättsfall och praxis behandlas löpande under föreläsningen. Extra fokus läggs vidare vid de senaste årens nyheter i lagstiftningen.

Kursen riktar sig till verksamma handläggare och jurister främst inom kommuner och länsstyrelser, men passar även för advokater och de som arbetar inom entreprenad- och bygg m.fl.

Det här är en av våra kurser inom Fastighetsjuridik.

Kursledare

Johannes Holmgren

Advokat, Polaris Advokatbyrå

Advokat Johannes Holmgren är expert inom området med mer än 10 års erfarenhet av ämnet. För JP Utbildning håller han utbildning inom fastighetsrätt.

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

  • Allmänt om relevant lagstiftning
  • Vilka åtgärder kräver bygglov och vad krävs för att bygglov skall beviljas?
  • Något om detaljplaner
  • Avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen
  • Utformnings- och egenskapskrav på byggnader
  • Tekniska egenskapskrav
  • Varsamhetskrav m.m.
  • Kommunens handläggning och tillsyn
  • Övriga nyheter inom området

Kontakt

Har du frågor om kursen Bygglov idag – genomgång av lagstiftning, rättsfall, nyheter och aktuella dagsfrågor eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom fastighets- och entreprenadrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000

tisdag 02 juni 2020

Tid
02 jun 2020, kl 09.15 - 16.30
Plats

Citykonferensen, Stockholm

Avgift

6 250 kr (exkl. moms). Kaffe, lunch och dokumentation ingår.

Anmälan - 02 jun

Omdöme om kursen (5)

Baseras på 5 omdömen

Kursfakta

I samband med kurstillfället får du tillgång till tjänsten JP Samhällsbyggnadsnet.

Är ni flera i er arbetsgrupp som vill gå kursen?

Då kan det vara ett alternativ att vi istället kommer till er och håller en kundanpassad utbildning!
Läs mer om det här.

Prenumerera på vårt fokusbrev Mark och miljö

Se vår integritetspolicy

Du kanske också är intresserad av

Kontakta oss