Kurs – Avtalsrätt inom offentlig upphandling

Denna kurs ger deltagarna en grundlig genomgång av avtalsrätten inom offentlig upphandling med fokus på bland annat utformning och upprättande av avtal.

Inom offentlig upphandling brukar fokus ofta vara på själva upphandlingsreglerna, trots att målet med upphandlingen är att ett avtal ska ingås. För att målet med en upphandling ska kunna uppnås är utformningen och upprättande av avtalet en avgörande faktor. Om avtalet hamnar i skymundan finns en risk att problem och svårigheter uppkommer under avtalstiden. Avtalets utformning och innehåll har stor betydelse och upprättande av avtal bör vara en väsentlig del vid en offentlig upphandling. Det är därför viktigt att man vid genomförandet av en upphandling har kunskap om de lagar och principer som styr avtalsförhållandena.

Denna kurs riktar sig till dig som arbetar med offentlig upphandling exempelvis som upphandlare eller beställare och som har upprättande av avtal som en del av dina arbetsuppgifter, men även till leverantörer till offentlig sektor. Kursen kommer att ge dig en fördjupad kunskap om avtalsrättens betydelse i offentlig upphandling samt ge dig konkreta och praktiska tips på upprättande av avtal.

Kursledare

Maria Lidbom

Advokat

Advokat Maria Lidbom är partner på Advokatfirman LA PARTNERS, Malmö. Hon har arbetat som affärsjurist med inriktning på offentliga affärer och offentlig upphandling i femton år i olika roller som advokat, bolagsjurist och som regionjurist i Region Skåne. Håller utbildning inom offentlig upphandling för JP Utbildning.

Programpunkter för utbildningen

 • Allmän avtalsrätt, principer och regler
 • Avtals ingående och avtalstolkning
 • Avtalsrätten i förhållande till LOU
 • Avtalets innehåll – avtalsvillkor, uppsägningsmöjlighet, särskilda kontraktsvillkor
 • Ansvarsbegränsningar
 • Underlåtenhet att uppfylla förpliktelser
 • Avtalsbrott
 • Olika påföljder vid avtalsbrott
 • Hävning och skadestånd
 • Ändringar i upphandlade kontrakt? Ändringsklausuler
 • Ogiltighet av avtal
 • Sekretess i upphandlade kontrakt

tisdag 19 januari 2021

Tid
19 jan 2021, kl 09.30 - 15.30
Undervisningstimmar: 4
Plats

Online 

Läs mer om hur våra webbsända kurser fungerar här

Avgift

5550 kr exklusive moms. Priset gäller per deltagare.
För anmälan av större grupper, hör av er till oss för kundrabatt.

Anmälan - 19 jan

Omdöme om kursen (4,5)

Baseras på 8 omdömen

Kursfakta

I samband med kursen får du tillgång till JP Upphandlingsnet och JP Juridisikt bibliotek

ÄR NI FLERA SOM VILL GÅ KURSEN?

Kontakta oss per chatt eller mejl så får ni en offert för att delta i grupp.

Prenumerera på vårt fokusbrev Upphandling

Se vår integritetspolicy

Du kanske också är intresserad av

Kontakta oss