Laglistor

Upptäck våra effektiva och användarvänliga laglistor som täcker de rättsområden ni har behov av att bevaka, exempelvis inom miljö, arbetsmiljö eller livsmedel. Laglistorna fungerar som hjälpmedel bland annat vid miljörevisioner, för att uppfylla dokumentationskravet enligt exempelvis ISO 14001 och arbete med lagefterlevnad.

Hos oss får ni en skräddarsydd laglista och en egen kontaktperson med juridisk kompetens som hjälper till att hålla er laglista uppdaterad och meddelar er vad nya lagändringar innebär. Ni får även stöd i tillämpningen och möjlighet att ställa enklare juridiska frågor. Behöver ni mer omfattande stöd erbjuder vi även juridisk rådgivning och skräddarsydda utbildningar. 

Läs gärna mer om hur våra kunder jobbar med lagbevakning och regelefterlevnad

Så fungerar det:

 1. Vi gör en laginventering och specificerar vilka lagar som berör er verksamhet
 2. En laglista skräddarsys med de författningar som behöver bevakas
 3. Lagändringar bevakas och vi meddelar hur dessa påverkar er verksamhet
 4. Ni kan alltid vända er till våra jurister som ger er stöd vid tillämpningen
 5. Laglistan uppdateras kontinuerligt när er verksamhet utvecklas eller förändras 

Allt du behöver i en laglista

 • EU-rättsliga dokument
 • Lagar
 • Förordningar
 • Föreskrifter
 • Lagefterlevnadskontroll
 • Notisfunktion
 • Rapporter i Excel
 • Konvertera till Word
 • Googles sökmotor
 • Kundsupport kontorstid
 • Enklare juridisk rådgivning
 • Stöd i tillämpningen
 • Nyhetsbrev
 • Meddelanden om lagändringar
 • Kommentarer från jurister
 • Anpassning efter verksamhetsförändringar
 • Responsiv design

Så tycker våra kunder

"JP Laglistor är ett praktiskt verktyg för att arbeta med lagefterlevnad inom miljöområdet. Vi värdesätter att tjänsten innebär att vi enkelt kan ställa frågor till en jurist."

Emil Svärd
Miljö- och kvalitetssamordnare, Nomor AB

"JP Laglistor hjälper oss att säkerställa att vi har rätt information och att vi är  uppdaterade kring de aktuella lagar och förordningar som berör  vår verksamhet.  JP Laglistor är också  ett sätt för oss att kvalitetssäkra vår lagefterlevnad då vi på ett och samma ställe kan dokumentera och utvärdera vår efterlevnad av lagarna samt att vi vid behov få professionell hjälp av kunnig jurist."

Caroline Ekblom
Chef för Ekonomi, Kvalitet och HR, AA Logistik.

”Att göra det ”lilla extra” gör skillnad. JP Infonet levererar förutom det som kontrakterats en service som överträffade förväntningarna. Genom engagerad personal får du mer än bara relevanta laglistor, du får även personlig rådgivning med lagförändringar som kan vara relevanta att belysa i ett tidigt skede. Innan Kraftkonsult valde att anlita JP Infonet gruvade vi oss för att sätta oss in i relevanta lagar och en process för att hantera bevakningen skulle vara tidskrävande. JP Infonet har sparat oss mycket tid och de ger verkligen värde för pengarna."

Tommy Norgren
VD, Kraftkonsult i Skandinavien AB

Andra har också läst om:

Juridisk rådgivning

Effektiv rådgivning online eller på plats hos er.

Skräddarsydda utbildningar

Skräddarsydda kurser helt efter era önskemål.

JP Miljönet

Verktyget för dig som arbetar på ex en myndighet, länsstyrelse, kommunen eller ett privat företag.

JP Arbetsmiljönet

För dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller en samordnande roll inom området.

JP Livsmedelsnet

Passar dig som arbetar med livsmedelsfrågor inom ex tillsynsverksamhet eller på domstol.