Lagkommentarer

Vill du beställa en lagkommentar?
Klicka här

Behöver du vägledning i att tolka lagen?

JP Kommentarer hjälper dig att tolka och förstå lagtexten i dess praktiska mening. På ett systematiskt och lättillgängligt sätt erbjuder produkterna ett stöd i och information kring tillämpningen av varje paragraf.

Genom kommentarstjänsterna får du, utöver lagkommentarer, tillgång till ett stort utbud av relaterat material såsom författningar, domar och förarbeten. I flertalet kommentarer finns även djupgående och klargörande analyser, som på ett unikt sätt ger kunden de bästa förutsättningarna för att förstå rättsområdet. Materialet finns även länkat till varje kommenterad paragraf, så att du smidigt kan orientera dig i informationen.

Trygghet i ditt beslutsfattande

För att du ska känna trygghet i ditt beslutsfattande är JP Kommentarer framtagna av eller i samarbete med framstående jurister inom respektive rättsområden. Genom våra externa författares kompetens och våra egna juristers erfarenhet av att förmedla juridisk information, får du en produkt som är både användarvänlig och samtidigt håller högsta kvalitet.

Ständigt uppdaterad och sökbar information

Vi vet att du behöver aktuell information. Därför uppdateras kommentarerna fortlöpande när lagändringar och ny praxis tillkommer. Vi vet även att du inte vill lägga din tid på att söka efter information. Därför är allt innehåll i JP Kommentarer sökbart med Googles sökteknik, som hjälper dig att enkelt hitta det du letar efter. 

Köp lagkommentar