JP Miljönet

Majoriteten av Sveriges domstolar, miljöförvaltningar inom kommuner, länsstyrelser och ett stort antal centrala myndigheter använder idag JP Miljönet. Tjänsten är ett utmärkt verktyg för att få stöd och kunna ta rättssäkra beslut. Den passar också för dig som arbetar på ett privat företag.

JP Miljönet ger dig en heltäckande bevakning av miljörätten och alltid tillgång till senaste nytt. I tjänsten finns samtliga rättskällor och vägledande dokument så att du ska få ett komplett beslutsunderlag. Här hittar du allt om miljörätt, till exempel tillsyn, tillstånd, kemikalier, avlopp, avfall, energi och naturskydd.

Våra egna jurister och våra experter från bland annat domstolar och miljörättsbyråer guidar dig genom rättsområdet. Med hjälp av referat och djupgående analyser får du hjälp i handläggning och beslutsfattande och med nyhetsbrevet håller du dig alltid á jour. 

Du hittar det du söker via tjänstens mycket kraftfulla sökfunktion med Googles sökmotor. I tjänsten kan du enkelt skapa dina egna utredningar.

JP Miljönet Innehåller: 

  • Expertanalyser
  • Lagkommentarer
  • Domsreferat
  • Omvärldsbevakning
  • Lagar och regler
  • Domar och beslut
  • Vägledande dokument
  •  Förarbeten

Testa själv, helt kostnadsfritt

Våra författare

Anders Bengtsson
Chefsrådman, Mark- och miljödomstolen i Växjö

Ulf Bjällås
Senior konsult, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå 

Per-Anders Broqvist
Ordförande, Mark- och miljööverdomstolen Svea Hovrätt

Jan Darpö
Professor i miljörätt, Uppsala universitet

Lars Hydén
Civilingenjör, före detta miljöråd Svea hovrätt Miljööverdomstolen. Även före detta vattenrättsråd Svea hovrätt Vattenöverdomstolen

Stefan Karlmark
Miljö- och arbetsmiljöåklagare, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål

David Langlet
Docent och universitetslektor i miljörätt, Stockholms universitet 

Helene Lindahl
Biolog, Naturvårdverket

Annika K. Nilsson
Post doc-forskare i miljörätt och offentlig rätt, Stockholms universitet

Fredrik Sandström
Jurist, Kemikalieinspektionen

Pia Pehrson
Advokat och Delägare, Foyen advokatbyrå

Stefan Rubenson
Jur. kand. och Miljörättsexpert, Advokatfirman Åberg & Co

Ulf Yngvesson
Chefsjurist, Strålsäkerhetsmyndigheten

Gabriel Michanek 
Professor i miljörätt, Uppsala universitet

Giedre Jirvell 
Ägare och Grundare, Mark- och miljörättsbyrån

Katrin Strömberg
Jur. kand

Rolf Svedberg
F.d. Miljöråd, Miljööverdomstolen

Björn Hellman
Advokat, Advokatfirman Åberg & Co AB

Åsa Marklund Andersson
Hovrättsråd, Mark- och miljööverdomstolen